Χαϊκού Αντίδωρου

Μην περιμένεις
το αντίδωρο κάνε
τη θυσία σου.

Close Menu