Χαϊκού Εκκλησίας

Στην Εκκλησία
μην περιμένεις μόνο
δώσε τα πάντα.

Close Menu