Όπου υπάρχει

Όπου υπάρχει
ανάγκη
θα βρεθούμε
όσο δύσκολες
κι αν είναι
οι συνθήκες
διότι
η ανθρωπιά
δεν βάζει
όρια
για τη βοήθειά της
γι΄ αυτό
να ξέρεις
από πριν
ότι κάθε
τηλέφωνο
θα απαντηθεί
και κάθε
αποστολή
θα εκτελεσθεί
διότι έτσι
παλεύουμε
για την Ανθρωπότητα.

Close Menu