Χαϊκού Μνημοσύνης

Η μνημοσύνη
χωρίς νοημοσύνη
δεν είναι σοφή.

Close Menu