Χαϊκού ανακάλυψης

Ανακάλυψε
τα αόρατα φιλιά
με την ουσία.

Close Menu