Χαϊκού βιβλίου

Όταν το δέρμα
γίνεται εξώφυλλο
το βιβλίο ζει.

Close Menu