Κοάν μη ουδετερότητας

Μαθητής: Τι είναι η ουδετερότητα;
Δάσκαλος: Η αδικία.

Close Menu