Κοάν Νόμου

Μαθητής: Θέλω να υπηρετήσω τον Νόμο.

Δάσκαλος: Σπρώξε τη ρόδα.

Close Menu