Κοάν Διαμαρτυρίας

Μαθητής: Ποιο είναι το νόημα της διαμαρτυρίας;
Δάσκαλος: Η ιστορία.

Close Menu