Κοάν Μαθητείας

Μαθητής: Τι δεν πρέπει να κάνω;
Δάσκαλος: Να κάψεις το φως.

Close Menu