43711 - Αλβανικές καταπατήσεις Ελλήνων

Ν. Λυγερός

Φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Αλβανίας κάνει ό,τι μπορεί για να καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων χωρίς να υπολογίζει καν ότι πρόκειται για μια εθνική μειονότητα. Βέβαια βλέπει ότι δεν υπάρχει καμιά υποστήριξη από την ελληνική κυβέρνηση και προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτό το κενό με κάθε τρόπο ακόμα και με το θέμα των δίγλωσσων πινακίδων. Έτσι πρέπει και εμείς να αναδείξουμε ότι οι Έλληνες που κατοικούν στην Αλβανία δεν είναι απλώς κάτοικοι, αλλά αυτόχθονας λαός, διότι ζουν στην περιοχή πριν την ίδρυση του αλβανικού κράτους και αναγνωρίζονται από το πλαίσιο των 46 άρθρων της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Αυτοχθόνων Λαών και κατά συνέπεια μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα στα Ηνωμένα Έθνη, αφού την υπέγραψαν το 2007 τα κράτη μέλη του. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε τη θέση των Ελλήνων στην Αλβανία και θα τους προστατέψουμε μέσω των Ηνωμένων Εθνών και όχι μόνο περιμένοντας τι θα πει η ελληνική κυβέρνηση, ειδικά αυτήν την περίοδο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην διεκδικούμε δυναμικά τα δικαιώματα που απορρέουν από το καθεστώς της εθνικής μειονότητας, αλλά ούτε να μην αναδείξουμε τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών. Ας πάρουμε λοιπόν αυτές τις πρωτοβουλίες χωρίς να περιμένουμε άλλες αδικίες ενάντια στους δικούς μας.