Πήγαινε στην εκκλησιά

Την είδες που πήγαινε στην εκκλησιά.

Σου θύμισε τις γυναίκες απ’ τα παλιά:

αυτή η νοσταλγία, αδύνατον να λησμονηθεί.

Δεν πήγαινε να προσευχηθεί, το ήξερες.

Έβλεπες τον ουρανό με τον ίδιο τρόπο.

Εάν τίποτα δεν είχε γίνει, τίποτα δεν θα γινόταν.

Εμείς έπρεπε να δράσουμε.

Πήρες, λοιπόν, το καβαλέτο σου

και απεικόνισες τον κόσμο

όχι όπως είναι, μα όπως εσύ είσαι:

όμορφος μέσα στην αλήθεια του.

Close Menu