44524 - Ο Γιώργος στο Ινστιτούτο

Ν. Λυγερός

Αρχίσαμε
να καταγράφουμε
τα κειμήλια
της παρουσίας σου
στο Ινστιτούτο
και αντιληφθήκαμε
ότι ήταν πολλά
και σε διάφορους
τομείς
λόγω της γκάμας
των ενδιαφερόντων σου
και συνειδητοποιήσαμε
ότι όντως είναι
και η δική σου
κατοικία
Μαθητή
γιατί κομμάτια
του έργου σου
ήρθαν
να προστεθούν
στο έργο
της Ανθρωπότητας.