44538 - Ο πόλεμος της ερήμου

Ν. Λυγερός

Ο πόλεμος της ερήμου
σου μαθαίνει
πολλά
για όλα όσα
δεν έχουν
ειπωθεί
αν θέλεις
βέβαια
να μελετήσεις
τα δεδομένα
δίχως
να επηρεαστείς
από μια
κομμουνιστική
προσέγγιση
που θέλει
πάντα
να παρουσιάζει
τα πράγματα
με τον δικό της
τρόπο.