44543 - Κανένας αθώος

Ν. Λυγερός

Κανένας αθώος
δεν πρέπει
να μείνει
απροστάτευτος
ενάντια
στη βαρβαρότητα
του κομμουνισμού
διότι
αυτός
δεν είναι
συμβατός
με την Ανθρωπότητα
και αποτελεί
το ανάλογο
από τον ναζισμό
ακόμα
κι αν αυτό
δεν είναι
ευρύτερα
γνωστό
στους περισσότερους
λόγω προπαγάνδας.