44545 - Το θύμα

Ν. Λυγερός

Το θύμα
του κομμουνισμού
όπου
και να είναι
πάνω
στον πλανήτη
παραμένει
άνθρωπος
της Ανθρωπότητας
και αυτό
σημαίνει
ότι είναι
η ίδια
που πληγώνεται
γι’ αυτό
πρέπει
να προστατεύουμε
κάθε θύμα
που δέχεται
επιθέσεις
επειδή
δεν ακολουθεί
τις διαταγές.