44546 - Για μια απόφαση

Ν. Λυγερός

Για μια απόφαση
που είναι
η πρέπουσα
πρέπει
να δώσουμε
μάχη
γιατί
τίποτα
δεν είναι
εύκολο
όταν
λειτουργούμε
στο πλαίσιο
της μαιευτικής
επειδή
υπάρχει
ο σεβασμός
προς
τον άλλο
που είναι
συνάνθρωπος.