44551 - Όταν επιλέξεις

Ν. Λυγερός

Όταν επιλέξεις
τις υπερχορδές
για να χαρακτηρίσουν
την εικόνα σου
απέναντι
στους άλλους
είχες δίκιο
γιατί έτσι
έδειχνες
την πολλαπλότητα
των ενδιαφερόντων σου
σε σχέση
με τις γνώσεις
της Ανθρωπότητας
και ως το τέλος
ακολούθησες
αυτήν την πορεία
μέχρι να φτάσεις
σε μια νέα
διακλάδωση
μετά το νοητικό σοκ
που ελεύθερα πια
θα επιλέγεις
τις συνέχειές σου.