44558 - Κάθε μικρή κίνηση

Ν. Λυγερός

Κάθε μικρή κίνηση
που μαθαίνεις
στους μικρούς
είναι
ένας τρόπος
να γίνουν
πιο ανθρώπινοι
γιατί μετά
καταλαβαίνουν
πόση σημασία
έχουν
οι λεπτομέρειες
που σώζουν
τους ανθρώπους
από τις αδικίες
της κοινωνίας
γιατί είναι
το πρέπον
για τη συνέχεια
της εξέλιξης
της Ανθρωπότητας
που λειτουργεί
πολυκυκλικά.