44566 - Είναι απαίτηση

Ν. Λυγερός

Είναι απαίτηση
ν’ αλλάξει
η επιτροπή
που διαχειρίζεται
τα θέματα
του Σκοπιανού
μέσω
εκπαίδευσης,
αρχαιολογίας
και ιστορίας
διότι
ξέρουμε
ότι ετοιμάζεται
το βιβλίο
για την έναρξη
της σχολικής
χρονιάς
αφού
ξέρουμε
ότι πρέπει
να προστατέψουμε
τους αθώους
από τις επιθέσεις
της λήθης.