44568 - Το παγώνι στο παράθυρο

Ν. Λυγερός

Το παγώνι στο παράθυρο
έδειχνε το χρώμα
λίγο πριν
τον ουρανό
για να καλύψει
την απουσία
των σύννεφων
μέσα
στη ζωή
όταν
ανακάλυψες
μια νέα
δομή
που δεν κρύβεται
αλλά
παραμένει
διακριτική
για αυτούς
που προσέχουν
τη συνέχεια
του έργου
της Ανθρωπότητας.