45116 - Η Αγιοκτονία

Ν. Λυγερός

Η Αγιοκτονία
είναι μορφή
γενοκτονίας
μιας θρησκείας
που επιλέγει
συνειδητά
και συστηματικά
να αφαιρέσει
τους Αγίους
από την ιστορία
για να δικαιώσει
το δόγμα της
με αυτόν
τον βάρβαρο
τρόπο.