45217 - Η ελληνική ΑΟΖ ως μοχλός εξέλιξης

Ν. Λυγερός

Μπορεί να βλέπουμε συνεχώς τις εξελίξεις μέσω των θαλάσσιων περιοχών αλλά σπάνια καταλαβαίνουμε ότι αυτό γίνεται χάρη στην ελληνική ΑΟΖ. Διότι χωρίς αυτή θα ήμασταν περιορισμένοι στα 12 Ναυτικά Μίλια, τα οποία στην Ελλάδα παραμένουν 6 Ναυτικά Μίλια. Ενώ τα στρατηγικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων βρίσκονται αποκλειστικά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με άλλα λόγια η ΑΟΖ αποτελεί μια προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα. Έτσι η αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΖ αποτελεί ένα μοχλό εξέλιξης που κάνει τη διαφορά σε γεωοικονομικό επίπεδο. Οι πρώτες προσπάθειες αξιοποίησης έγιναν την περίοδο 2012-2013 και μετά είχαμε μια αδράνεια. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνει πραγματική αξιοποίηση μετά τις συμφωνίες που έχουν γίνει στα θαλάσσια οικόπεδα 2 και 10 στο Ιόνιο, στη θαλάσσια περιοχή Ιόνιο και στις θαλάσσιες περιοχές Δυτικά Κρήτης και ΝοτιοΔυτικά Κρήτης αλλά και με την προετοιμασία για τις οριοθετήσεις με την Κύπρο, την Αίγυπτο και την Ιταλία, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια η Αλβανία και η Λιβύη. Έτσι η ελληνική ΑΟΖ θα λειτουργήσει καταλυτικά για την πατρίδα και για τις περιφέρειες.