45322 - Μπρεξικόπημα

Ν. Λυγερός

Μπρεξικόπημα
επιχειρεί
να κάνει
ο Πρωθυπουργός
της Αγγλίας
με τον τρόπο
τον πιο χυδαίο
θεωρώντας
ότι οι πολίτες
απλώς
θα συμφωνήσουν
χωρίς ν’ αντισταθούν
όμως όλοι
έχουν καταλάβει
τι θέλει
να κάνει
και θα έχει
επιπτώσεις.