46404 - Το υπόβαθρο του Συμφώνου του 1919

Ν. Λυγερός

Το θέμα της Βορείου Ηπείρου
αφορά άμεσα την πολιτική της Ιταλίας
που ήθελε να δώσει στην Αλβανία
όσο μεγαλύτερα σύνορα μπορούσε
γιατί ήξερε
ότι με αυτόν τον τρόπο
το νέο κράτος
θα ήταν εξαρτημένο από αυτή
άλλωστε η Αλβανία
έκοβε τον δρόμο της Σερβίας
προς την Αδριατική
και ταυτόχρονα εμπόδιζε
την Ελλάδα να επεκταθεί στην ακτή.
Αυτό φάνηκε
στη Συνδιάσκεψη Βουκουρεστίου
τον Ιούλιο του 1913
αλλά και στη Συνθήκη Λονδίνου
τον Απρίλιο του 1915.
Όμως τα πράγματα άλλαξαν
με το Σύμφωνο Βενιζέλου – Tittoni
αφού με αυτό το μυστικό
η Ιταλία έπρεπε να υποστηρίξει
τις ελληνικές αξιώσεις για τη Βόρειο Ήπειρο
και την Κορυτσά.

Close Menu