534 - Τα ζωντανά νεκροταφεία

Ν. Λυγερός

Σαν πέρασαν τα χρόνια της νεκρής μνήμης,
τα μέρη που έζησαν οι γονείς μας
αγάπησα και πάλι.

Σαν πέρασαν τα χρόνια της πικρής λήθης,
στα μέρη που έσβησαν τα παιδιά μας
ανέβηκα και πάλι.

Το πέρασμα του χρόνου όμως
δε μ άφησε να δω
παρά
τα ζωντανά νεκροταφεία.