8411 - Νοητικές εικόνες

Ν. Λυγερός

Δεν ήταν ανάγκη
να κάνει τα πρώτα πειράματα,
είχε τις νοητικές εικόνες
για να δει την εφεύρεση
που δεν είχε σκεφτεί
κανένας άλλος πριν,
διότι δεν είχε την φαντασία
για ν’ αγγίξει τους επόμενους
που δεν είχαν γεννηθεί
και να ζήσει με τους νεκρούς
για να μάθει το αδιανόητο.