8412 - Φωτεινά μάτια

Ν. Λυγερός

Φωτεινά μάτια
για το σκοτάδι
αλλά και για τους άλλους,
που δεν έβλεπαν
αλλά έγραφαν ήδη
την ιστορία του έργου,
με την αφή τους
και τη φωνή,
που έλεγε
ακόμα και τα κρυφά.