8413 - Μηχανική αντίληψη

Ν. Λυγερός

Μην εξετάζεις μόνο
τη μηχανική αντίληψη
του Leonardo da Vinci,
μελέτα και το έργο
του Nikola Tesla
για να δεις
τα βήματα
της επιστήμης,
που ονομάζουμε
ρομποτική.