8417 - Αυτοβιογραφικά ερωτήματα

Ν. Λυγερός

Αναρωτιόμουν,
γιατί ο Nikola Tesla
έκανε τόσες αναφορές
στην παιδική του ηλικία
στην αυτοβιογραφία του.
Ήταν για να δείξει
ότι ήταν φυσιολογικός,
αποκλείεται,
ότι ήταν τέρας
μα ήταν αυτονόητο,
τελικά μπορεί
να ήθελε απλώς
να θέσει μερικά
από τα ερωτήματα
που δεν είχε λύσει
ακόμα και τότε.