9753 - Το παράξενο σπαθί

Ν. Λυγερός

Το παράξενο σπαθί
το έχεις από τη γέννηση
αλλά μόνο μετά
όταν μαθαίνεις την τέχνη
μπορείς να γίνεις
αυτό που είναι το πρέπον
για να βοηθήσεις
την πατρίδα σου
δίχως αυτό
είσαι άχρηστος.