Τέλειος ανταγωνισμός και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ν. Λυγερός
Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η βούληση της βρετανικής κυβέρνησης να επιβάλει ένα δικό της μοντέλο οικονομίας, το οποίο χαρακτηρίζεται ως τέλειος ανταγωνισμός. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι ο τέλειος ανταγωνισμός όπως και το μονοπώλιο επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να μην ανησυχεί για τις αντιδράσεις των αντιπάλων της. Και αυτό είναι βέβαια ένα σημείο που καθορίζει τον λόγο της επιλογής αυτού του μοντέλου από τη βρετανική κυβέρνηση εφόσον με αυτόν τον τρόπο παραμένει ανεξάρτητη από όλα τα άλλα κράτη μέλη. Για να καταλάβουμε όμως πιο βαθιά αυτήν την άποψη πρέπει να εξετάσουμε τις πέντε κεντρικές υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται η έννοια του τέλειου ανταγωνισμού:

-         Υπόθεση ατομικότητας: Υπάρχουν πολλοί προμηθευτές στην αγορά και αυτό συνδυάζεται με την παγκοσμιοποίηση.

-         Υπόθεση ομογένειας των προϊόντων: Το προϊόν που προμηθεύουν οι διάφορες επιχειρήσεις είναι το ίδιο και πάνω σε αυτό το σημείο η αγγλική νοοτροπία δέχτηκε την επίθεση της προεδρίας του Λουξεμβούργου.

-         Υπόθεση της τέλειας πληρόφορησης: Οι μετέχοντες γνωρίζουν τις τιμές που καθορίζονται από όλες τις επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο ενσωματώνει δίχως διαχωριστική γραμμή όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κοινή αγορά στο παγκόσμιο πλαίσιο.

-         Υπόθεση ίσης πρόσβασης: Όλες οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε όλες τις τεχνολογίες της παραγωγής, υπόθεση που είναι εντελώς αδιανόητη μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

-         Υπόθεση ελεύθερης εισόδου: Κάθε επιχείρηση μπορεί να μπει ή να βγει από την αγορά όποτε θέλει, κατά συνέπεια το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν έχει πια τίποτα το ιδιαίτερο και δεν εξασφαλίζει τίποτα.

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι υποθέσεις για να λειτουργήσει το αγγλικό σύστημα δεν είναι μόνο σκληρές αλλά και εντελώς αντιφατικές με την ευρωπαϊκή νοοτροπία και με τη διαχρονική της εξέλιξη. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να μας το επιβάλουν ακόμα και αν αυτό το εξάμηνο θα είναι υπό αγγλική προεδρία. Αντιθέτως, το ευρωσύνταγμα μάς εξασφαλίζει ένα διαφορετικό πλαίσιο όπου αυτοί οι ακραίοι φιλελευθερισμοί δεν επιτρέπονται διότι δεν δημιουργούν ολικό όφελος παρά μόνο τοπικό και ειδικά για τις πλούσιες χώρες όπου η τεχνολογία π.χ. κάνει ήδη τη διαφορά. Οι επενδύσεις που προτείνονται δεν αφορούν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μα μόνο μερικούς εξειδικευμένους πόλους. Άρα μόνο διαφορές μπορεί να προκαλέσει η κυριαρχία αυτής της άποψης σε ένα πεδίο όπου προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προστατέψουμε τον ευρωπαίο πολίτη, οντότητα που μάλλον δεν υπάρχει ακόμα για μερικούς.free counters


Opus