Επτά νότες για ένα βλέμμα. Sept notes pour un regard

N. Lygeros, R. Nardini
Ήμασταν τρεις στην άκρη του κόσμου μα είχαμε τις πέτρες μας.
Nous étions trois au bord du monde mais nous avions nos pierres.

 

 

Μόνος, κάτω από τον ήλιο, κρατούσα τη γη μου.
Seul, sous le soleil, je tenais ma terre.

 

 

Οι φυλακές, μόνο πίσω μας.
Les geôles, seulement derrière nous.

 

 

Αιωνιότητα ή μία μέρα, ένας μόνον ήξερε.
Eternité ou un jour, un seul savait.

 

 

Οι μαχητές της ειρήνης ήταν έτοιμοι.
Les guerriers de la paix étaient prêts.

 

 

Ήμασταν οι σκιές μας.
Nous étions nos ombres.

 

 

Tα κατάλευκα δάκτυλα έδειχναν όλα τον ουρανό.
Les doigts blancs montraient tous le ciel.free counters


Opus