Τα τεχνάσματα των φανατικών της λήθης

N. Lygeros




- Τι θέλετε από εμάς;
- Τον ήλιο της δικαιοσύνης.
- Δεν υπάρχει.
- Μα γιατί;
- Δεν ανήκει στην πολιτική μας.
- Μα η ιστορία μας;
- Ποια ιστορία;
- Το παρελθόν μας!
- Υπάρχει μόνο το παρόν.
- Δώσαμε μάχες για να έχουμε ένα μέλλον...
- Οι ήττες εξασφαλίζουν μόνο το παρόν.
- Και οι θυσίες;
- Είστε θύματα της μνήμης!
- Η μνήμη είναι η ανθρωπιά μας.
- Αυτό είναι το πρόβλημα.
- Ποιο πρόβλημα;
- Εμείς θέλουμε μόνο άτομα.
- Δίχως παρελθόν, δίχως ιστορία, δίχως ανθρωπιά.
- Απολύτως.
- Δηλαδή δίχως μέλλον.
- Ακριβώς.
- Κι εμείς;
- Ποιοι εσείς;
- Εγώ που σας μιλώ.
- Δεν σας γνωρίζω.
- Δεν μ’ αναγνωρίζετε.
- Πώς να σας αναγνωρίσω αφού μόνο το παρόν υπάρχει.
- Ποιο είναι το αντικείμενο της έρευνάς σας;
- Η λήθη!
- Η λήθη; Δηλαδή;
- Η εξάπλωσή της.
- Ποιος είναι ο στόχος σας;
- Η ευτυχία.
- Δεν σας καταλαβαίνω.
- Η λήθη είναι ο μοναδικός τρόπος για να πετύχουμε τον στόχο μας.
- Η ευτυχία είναι αυτή που αγιάζει τη λήθη.
- Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
- Άρα δεν υπάρχει τιμωρία μετά το έγκλημα.
- Όχι βέβαια. Αυτό μάς διδάσκει η ιστορία του παρόντος.
- Και το παρόν της ιστορίας.







free counters


Opus