Αφιερώσεις στο τετράδιο του μικρού Κ. Καραθεοδωρή Dédicaces sur le cahier du petit C. Carathéodory

N. Lygeros
1er Mai 1888
à mon jeune ami Kostia, qui
deviendra, s’il continue, un Euclide
moderne !!!

                              Bourgaults

Le langage humain, par ses varietés
infinies, est la preuve la plus
convaincante de notre liberté.
                                  Legrand
• Cette dédicace se trouve à la suite de
quelques notes sur une portée.


Rien ici-bas n’est absolu:
ce que vous admirez, d’autres
             ne font qu’ en rire...
L’absolu existe, mais ailleurs que
parmis les hommes. Ceci en
                       Souvenir amical
                        de votre dévoué.

14 Février 1892 Alphonse Rivier
• Cette dédicace est la traduction
d’une citation de Lucien en grec
ancien qui se trouve en haut
de la page.


________________1η Μαΐου 1888
στον νεαρό μου φίλο Kostia, ο οποίος
θα γίνει, αν συνεχίσει έτσι, ένας μοντέρνος
Ευκλείδης !!!
                                     Bourgaults

Η ανθρώπινη γλώσσα, με τις
άπειρες ποικιλίες της, είναι η απόδειξη
η πιο πειστική της ελευθερίας μας.
                                     Legrandfree counters


Opus