Η ιστορία του τίποτα

N. Lygeros
Όταν οι δικοί μας ήταν θαμμένοι 
όρθιοι μέσα στο χώμα μας, 
τι έλεγαν οι ουδέτεροι; 
Τίποτα! 
Όταν οι δικοί μας ήταν θύματα 
αθώα μέσα στη χώρα μας, 
τι έκαναν οι ουδέτεροι; 
Τίποτα! 
Όταν οι δικοί μας ήταν θανάσιμα 
πληγωμένοι με τα χέρια μας, 
τι έγραψαν οι ουδέτεροι; 
Τίποτα! 

Όταν ξέρεις την ιστορία του τίποτα 
και μόνο αυτήν, 
τι μπορείς να διδάξεις;free counters


Opus