Το διπλανό δωμάτιο

N. Lygeros
Δεν ήταν άδειο το διπλανό δωμάτιο. 
Κάποιος άκουγε τι έλεγαν 
οι άγνωστοι του μέλλοντος. 
Περίμενε το άνοιγμα της πόρτας. 
Όμως δεν έγινε τότε. 
Η πόρτα έμεινε κλειστή 
μέχρι να ’ρθει η σιωπή.free counters


Opus