Γιατί δεν είπες τίποτα;

N. Lygeros
Γιατί δεν είπες τίποτα όταν σε πλήγωσαν; 
Δεν έβλεπες ότι ήμουν δίπλα σου; 
Δεν ένιωθες το βλέμμα μου; 
Γιατί κρύβεις το δέρμα σου; 
Δεν βρίσκεις τα λόγια; 
Δεν βλέπεις; 
Γιατί;free counters


Opus