Τα νεκρά δένδρα

N. Lygeros
Ανάσαινα παλιά βιβλία 
για να θυμηθώ το άρωμα 
της ξεχασμένης μνήμης, 
όταν είδα για πρώτη φορά 
το μυστικό φύλλο που δεν λύγισε 
ανάμεσα στα κλειστά ανοίγματα. 
Είχε παίξει μία μόνο φορά 
για τη ζωή της μνημοσύνης 
και επέλεξε τα νεκρά δένδρα. free counters


Opus