Λίγες επιλογές

N. Lygeros
Λίγες είναι οι επιλογές 
όπως και οι άνθρωποι 
μα επαρκούν για τον κόσμο 
που δεν γνωρίζει αρχές 
παρά μόνο αξίες. 
Ο ξένος επέλεξε τον ήλιο, 
ο άγνωστος τη θάλασσα 
και το τέρας την ανθρωπιά. 
Έτσι γεννήθηκε εκείνος 
που ονομάστηκε ο πρώτος άνθρωπος. free counters


Opus