Η παρατήρηση της ιστορίας

Ν. Λυγερός
Στα εδάφη της ελευθερίας,
έπρεπε να γραφεί η ιστορία από την αρχή,
όχι για να σβηστεί το παρελθόν,
αλλά για να μη λησμονηθεί το μέλλον.

Οι άνθρωποι είχαν επιζήσει
από τον τρόμο και τη λήθη
στο εξής οι δίκαιοι έπρεπε να εγγυηθούν
την ακεραιότητα της ιστορίας,
μόνοι στην πέτρινη γη.free counters


Opus