Σιωπηλά

N. Lygeros




Δεν ήθελε να κάνει θόρυβο
την ώρα που θα έπεφτε.
Έτσι αποφάσισε να μείνει
όρθιος μέσα στο πέρασμα του χρόνου
κι εκείνος τον σεβάστηκε.
Τα ανθρώπινα δέντρα ήταν τόσο σπάνια.
Όταν πέθανε μετά από χίλια χρόνια
κανείς δεν τον άκουσε
εκτός από την ανθρωπιά
ενός ασήμαντου φύλλου
που κατέγραψε την ιστορία του.







free counters


Opus