Η αιωνιότητα του εφήμερου

Ν. Λυγερός
Γιατί να ζήσεις για το εφήμερο;
Γιατί να πεθάνεις για την αιωνιότητα;
Εκτός αν το εφήμερο είναι αιώνιο
και η αιωνιότητα εφήμερη...
Τότε μόνο ο θεός θα ήταν ανθρώπινος
και ο άνθρωπος δεν θα είχε ανάγκη
να γίνει ένας θνητός θεός.
Αλλιώς τι να προσθέσεις στο έργο,
τι ν’ αφαιρέσεις από την ουσία;
Ενώ αν η αιωνιότητα δεν είναι αθάνατη,
θα μπορούμε να πεθαίνουμε αιώνια!free counters


Opus