Μια διευκρίνιση

Ν. Λυγερός
Μαθητής: Κύριε, κύριε!
Δάσκαλος: Τι έγινε, παιδί μου;
Μαθητής: Ξέχασα κάτι...
Δάσκαλος: Τι πράγμα;
Μαθητής: Το ακατανόητο!
Δάσκαλος: Δηλαδή;
Μαθητής: Μας μάθατε τη μοναδικότητα της Γ(x).
Δάσκαλος: Όσον αφορά στη γενίκευση του παραγοντικού.
Μαθητής: Ναι, ναι!
Δάσκαλος: Τότε, ποια είναι η απορία σου;
Μαθητής: Γιατί 0!=1;
Δάσκαλος: Δεν υπάρχει επιλογή!
Μαθητής: Μα ποια είναι η έννοια του τύπου;
Δάσκαλος: Ο τύπος δεν έχει νόημα από μόνος του.
Μαθητής: Άρα;
Δάσκαλος: Πρέπει να σκεφτείς αλλιώς.
Μαθητής: Δηλαδή;
Δάσκαλος: Μην κοιτάς μόνο τους φυσικούς.
Μαθητής: Τους ακέραιους;
Δάσκαλος: Όχι! Χρόνος. Τους πραγματικούς!
Μαθητής: Εκεί βρίσκεται η λύση;
Δάσκαλος: Και στους μιγαδικούς...
Μαθητής: Και δεν είναι αυθαίρετο;
Δάσκαλος: Όχι, παιδί μου.free counters


Opus