Ανάμνηση ανατολής. Souvenir d’ orient. Ακρόπολις, 42, 11-12/1997.

Ανάμνηση ανατολής. Souvenir d’ orient. Ακρόπολις, 42, 11-12/1997.