Τα μετέωρα έργα. Μακρινίτσα 17, 8/98.

Τα μετέωρα έργα. Μακρινίτσα 17, 8/98.