Η πληγή της Πόλης – Το κυπαρίσσι της μνήμης -Η χαμένη πατρίδα. Μακρινίτσα 17, 8/98.

Η πληγή της Πόλης – Το κυπαρίσσι της μνήμης -Η χαμένη πατρίδα. Μακρινίτσα 17, 8/98.