Η κίτρινη αποθήκη – Ο πρώτος δάσκαλος. Μακρινίτσα 18, 12/98.

Η κίτρινη αποθήκη – Ο πρώτος δάσκαλος. Μακρινίτσα 18, 12/98.