Πηγή ρωμιοσύνης. Εκδόσεις Παρουσία, 12/1998.

Πηγή ρωμιοσύνης. Εκδόσεις Παρουσία, 12/1998.