Της λήθης το φυλάκιο. Χαραυγή, 13/09/2002.

Της λήθης το φυλάκιο. Χαραυγή, 13/09/2002.